Beate

Beate Horg styrer den daglige driften av prosjektet, sammen med Gaute. Hun har bakgrunn som journalist, og har jobbet med kommunikasjon i forskjellige forskningsmiljø i Trondheim, blant annet i Artsdatabanken og ved NTNU. Hun er i dag kommunikasjonsrådgiver hos Matematikksenteret. Beate er den som er ansvarlig for denne bloggen, og vil produsere det meste av innholdet.

På privaten er Beate mamma til fire gutter og tilbringer det meste av fritiden sammen med Gaute. Hun bor på et småbruk på Lundamo, er av natur urolig i kroppen, stort sett kreativ og trives aller best ute i frisk luft.

Livsmotto: Meningen med livet er å le mest mulig!

Team – Hal og dra