Jens Ove

Jens Ove Borten er den eneste i teamet som har kompetanse innenfor et skikkelig håndverk. Han er sveiser, og har i tillegg en bred erfaring innenfor bilmekanikk. I arbeidet med å utvikle løsninger som oppfyller fysiske, mekaniske og praktiske krav er denne kompetansen uvurderlig.

Jens Ove bor på Kvål sammen med Cecilie, og tre av deres fem barn. På gården bor det også en katt, og noen griser som lever farlig rundt juletider. Hans store lidenskap er biler og motorer – så på låven har han selvfølgelig eget bilverksted.

Team – Hal og dra